Home | Sitemap | Contact | | |
Berghond van de Maremmen / Maremmano Abruzzese


1940/50: de eerste Maremma in Nederland

de jaren 60: de eerste fokkers

2de helft jaren 70: een nieuwe start

de jaren 80: een eigen club

de jaren 90

2000- 2010


Bron:  NHSB
 

Ontstaangeschiedenis van de Maremma in Nederland

Inleiding.
Hieronder volgt een opsomming van alle nesten en alle importen die vanaf 1947 geregistreerd staan in het NHSB, het Nederlandse HondenStamBoek. Voor de importen geldt, dat deze niet compleet zijn en er in werkelijkheid meer geïmporteerde Maremma's in Nederland rondlopen, dan hier staat aangegeven. Immers, er is een aantal mensen dat wel een Berghond van de Maremmen importeert, om het even uit welk land, maar de hond niet officieel laat inschrijven c.q. overschrijven in het nhsb. Met andere woorden het aantal importen is dus hoger dan officieel vermeld. In dit overzicht worden in principe uitsluitend officieel ingeschreven importen vermeld. De tussen haakjes vermelde nummers verwijzen naar het nhsb-stamboeknummer. Loi en Lir verwijzen naar de Italiaanse stamboeknummers. 
 
Het allereerste begin; de jaren 40/50.
Beginjaren 40 is er sprake van een Berghond van de Abruzzen, die door mevrouw E. Veltman uit Bloemendaal naar Nederland is gehaald. De allereerste Maremma is in de jaren 1950/1 geïmporteerd uit Italië. Hierover valt helaas niets terug te vinden in het officiële stamboek, omdat ze waarschijnlijk niet officieel is overgeschreven. Het gaat om een teefje Isadora, dat door dhr. Stuyver uit Swifterband is meegenomen. Er is niet met dit teefje gefokt en op 13-jarige leeftijd is ze wegens ouderdom ingeslapen.
 
De beginjaren: de jaren 60 en 70.
De eerste officiële import betreft de uit Italië geïmporteerde reu Sir Laurence dei Cani Bianchi, (309903, Loi GI251/62), geb: 05-09-1960, vader Fido (Lir 22476/57), moeder Dike dei Cani Bianchi (Lir 23775/59), fokker: Prof. Mirella Fera Cao-Tirennia. Daarna volgen 2 uit Engeland geïmporteerde honden.
In 1961/2 worden door M.P. Overdiep te Utrecht 2 honden geïmporteerd: Pretentious Blanche (255912), geb: 09-01-1961, Formakin Mario (KCR. 8894/60) x Swandean Coppelia (KCR. 56174/57) gefokt door  Mr. & Mrs. R.J. Cole. En de reu Federico of Wynbriar (270155), geb: 13-08-1961, vader eveneens Formakin Mario (KCR. 38894/60) x Burtholme Princess (KCR. 87950/57), gefokt door Mr.& Mrs. N. Brierley.

Het eerste nest wordt geregistreerd in 1963, onder de kennelnaam Pretentious. Het betreft de combinatie Sir Laurence dei Cani Bianchi en Pretentious Blanche. Op 4 november 1962 worden 10 pups (3 reuen en 7 teven) geboren: Cerberus, Ceasar en Cassius en Carin, Ciska, Corona, Cherry, Cleopatra, Charma en Carissima. 3 daarvan zullen voor de fokkerij worden ingezet. 

Onder de kennelnaam v.d. Friesche Dreven van F.C.L. Goosman in De Bilt worden op 11 mei 1966 8 pups (3 reuen en 5 teven) geboren uit Sir Laurence dei Cani Bianchi en zijn dochter Pretentious Ciska: Benito, Benvenuto en Barbusse en Bianca, Brenda, Bercea, Beatrice en Bright (382731 t/m 382738). Datzelfde jaar op 14 juli wordt een nest geboren uit eveneens Sir Laurence dei Cani Bianchi en een van zijn andere dochters, te weten Pretentious Carin. Het A-nest van Van de Gamerse Molen van C.J. Jonkers uit Gameren telt 4 pups (1 reu en 3 teven): Argos en Astrid, Artemis en Anuschka (391641 t/m 391644).

Op 25-01-1967 wordt het D-nest van de Friesche Dreven geboren. Een herhalingscombinatie zorgt voor 5 pups (1 reu en 4 teven). De pups heten: Duke, Diana, Donna, Duchess en Dream (398430 t/m 398435).

Op 29 maart 1968 wordt een nest geboren uit Pretentious Ceasar en zijn nicht Astrid van de Gamerse Molen (391643), 5 pups (4 reuen en 1 teef): Caesar, Boland, Hendrik, Nero en Olga (430434 t/m 430438). Fokker is H.M. van Vugt in Niewaal. Er is geen kennelnaam. 

Een herhaling van deze combinatie resulteert in een nest op 12-07-1969. Dit keer 8 pups (5 reuen en 3 teven). Pups zijn: Waldo, Astor, Dolfijn, Nelson, Amor voor de reuen en Josca, Cisca (kampioen in 1971) en Diana voor de teven (479171 t/m 479178).
Op 27-03-1971 volgt het 3de nestje van deze teef. Het betreft een moeder-zoon combinatie: vader is Dolfijn. Er wordt 1 pup geboren: Hector (538043). 

Hierna is het rustig en het duurt tot 1976 voordat Ema delle Vergherie (945173, Loi AL 1238), geboren 12-02-1976, Vincitore delle Vergherie x Aquila delle Vergherie, gefokt door Donna Anna Corsini als import uit Italië gehaald wordt door H. de Weert uit Peperga. Zijn kennelnaam wordt Van de Spoorlaan. Hij fokt 2 nestjes met Ema en gebruikt beide keren dezelfde reu, de uit Engeland geïmporteerde Gransasso Ascoli Pelino (G-2-1049365).

In 1977 wordt Dario delle Grandes Murailles geïmporteerd; geb.: 04-06-1977, Maremmano delle Grandes Murailles x Diva delle Vergherie, fokker F. Simondetti.

Op 21-12-1978 wordt het eerste nestje Van ’t Brummenböske bij Anneke Jansen, voorheen Heijmann, geboren uit Gerfalco delle Grande Murailles (Loi GI 1286) en de uit Italië geïmporteerde teef Bagnaia delle Grande Murailles (G-2-1049064, Palu (Lir 37137) x Follonica delle Grandes Murailles (Loi GI982), geb: 05-06-1976, fokker F. Simondetti). In het nest zitten 6 pups, 3 reuen en 3 teven: Altino, Angelo en Alvito en Andrea, Arbia en Arsita (1047040 t/m 1047045).

De jaren 80.  
In 1980 worden 2 nesten geboren met in totaal 17 pups. Op 6 maart wordt het eerste nestje Van de Spoorlaan geboren: 9 pups (4 reuen, 5 teven) uit Gransasso Ascoli Pelino en Ema delle Vergherie: Agordo, Arcidosso, Ampersso en Ascoli en Adra Selina, Asti, Arce,  Allesandria en Adnia (117001 t/m 1107009).  Later dat jaar wordt het 2de nestje van Van ’t Brummenböske geboren. Op 12-07-1980 worden 8 pups (5 reuen en 3 teven) geboren: Benedetto, Baiano, Bagnoli, Bianco en Bernardo en Bagnaia, Baia en Barbara (1124264 t/m 1124271). Vader was Capri delle Grandes Murailles (Loi GI 1902) en moeder Bagnaia delle Grandes Murailles. Het begint nu duidelijk beter te gaan met het aantal Maremma’s in Nederland. Het C- en het D-nest van Van ’t Brummenböske worden geboren.

Op 29-07-1981 worden 6 pups geboren, 1 reu en 5 teven, Castel Fiurentino, Capraia, Casal, Castellina, Catona en Centola. Vader is de uit de kennel van Franca Simondetti afkomstige Barberino delle Grandes Murailles (1150564/ Loi GI1902, Capri delle Grandes Murailles x Follonica delle Grandes Murailles) en moeder is de uit het A-nest afkomstige en inmiddels kampioen geworden Arbia v.’t Brummenböske (1177704 t/m 1177709). Op 09-08-1981 worden 8 pups geboren, 4 reuen en 4 teven: Domenico, Demetrio, Donato en Dario en Domitilla, Duronia, Doglia en Donna (1178633 t/m 1178639). Vader is de uit het B-nest afkomstige Benedetto van ’t Brummenböske en moeder is wederom Bagnaia delle Grandes Murailles; een moeder-zoon combinatie dus. In dit jaar worden ook 2 Berghonden van de Maremmen (Astor en Astrid v. Mooi Maarkel) vermeld als zijnde Nederlands kampioen. Bij nader uitzoeken blijken dit echter Berner Laufhunde te zijn.

In 1982 wordt het aantal nesten voortgezet. Er worden 3 nesten geboren met in totaal 25 pups geboren. Het betreft ook 3 nieuwe fokkers, waarvan 2 met kennelnaam. Arsita v. ‘t Brummenböske wordt de stammoeder van Della Collina van J. v.d. Heuvel, Barbara v. ‘t Brummenböske is het begin voor Dei Orsi Bianchi van M. van Enckevort en Asti van de Spoorlaan gaat naar K. Brakke die later onder de kennelnaam Van Kerkenland fokt.
Op 17-04-1982 wordt het A-nest van Della Collina geboren; 6 pups, 2 reuen en 4 teven, Altino en Ascoli en Arsita, Anastasia, Agata en Avella (1211140 t/m 1211144). Vader is Barberino delle Grandes Murailles. Op 24-05-1982 wordt het A-nest van Dei Orsi Bianchi geboren uit Altino v. ’t Brummenböske en dus Barbara v. ’t Brummenböske. 10 pups, 4 reuen en 6 teven: Amaro de Caesaris, Aaron, Athos Abruzzo en Angelo en Arbia, Andretta, Arafranca, Anagni, Atessa en Asti (1211146 t/m 1211155). Het laatste nest dat jaar is een vader-dochter combinatie van Gransasso Ascoli Pelina en Asti v.d. Spoorlaan.
9 pups zien op 01-09-1982 het levenslicht, 5 reuen en 4 teven: Tabor, Merak, Quiedo, Palu en Bellino en Rubia, Fonda, Titiana en Shandy (1237957 t/m 1237965).
Het gaat voorspoedig met het ras en op 23 oktober 1982 wordt de Berghonden van de Maremmenclub opgericht. Voorzitter is C.J. Kraal en secretaris mw. M. van Enckevort. In 1986 wordt een definitieve erkenning aangevraagd bij de Raad van Beheer, die geweigerd wordt op grond van het aantal gefokte puppen (minstens 30 in 3 jaar). In 1991 valt het doek voor de club definitief, wederom vanwege het te geringe aantal gefokte honden. Het ras wordt ondergebracht bij de Nederlandse Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van de Kuvasz en andere Hongaarse Herdershonden (NVHH, sinds 2001 Vereniging van Herders- en Berghonden uit Zuid- en Oost-Euopa en Azië, VHB) waar mw. Van Enckevort 10 jaar secretaris is. Na die tijd zijn er geen initiatieven meer ontplooid om een zelfstandige vereniging te beginnen en de Maremma behoort nog steeds tot de VHB.

In 1983 worden 2 nestjes geboren; het B-nest van Della Collina. Dit keer is Baiano v. ’t Brummenböske de vader, moeder is Arsita v. ‘t Brummenböske. Op 27-08-1983 worden 3 pups geboren, 1 reu en 2 teven: Bergamo, Bologna en Bagnaia (1291522 t/m 1124265). Het 2de nest dat jaar is het B-nest van Dei Orsi Bianchi. Op 10-12-1983 worden 7 pups, 6 reuen en 1 teef geboren uit dezelfde combinatie als het A-nest: Altino en Barabara v. ’t Brummenböske.

In 1984 is er een nieuwe fokker, J. Ouwerkerk, die onder de kennelnaam Van de Kraakse Hut zijn eerste nest fokt; Altino v. ‘t Brummenböske en Casal v. ’t Brummenböske krijgen op 03-08-1984 een nest van 5 pups (2 reuen en 3 teven): Arco en Angelo, en Arzita, Abruzca en Alba (1344833 t/m 1344837). Hij importeert ook een nieuwe reu uit Italië: Zolfo delle Grandes Murailles (1350646/Loi GI6430, Darfo delle Grandes Murailles x Zeta, geb.: 15-11-1983).

1985 levert 3 nesten en 3 importen op. Het 2de nestje van Van de Spoorlaan wordt op 03-04-1985 geboren uit dezelfde combinatie als het eerste nest in 1980: Gransasso Ascoli Pelino en Ema delle Vergherie. Het zijn slechts 2 reutjes, Pedro en Oscar (1399082/83). Ook het 2de nestje van Van de Kraakse Hut wordt in dit jaar geboren, op 12-07-1985, uit Zolfo delle Grandes Murailles en Asti dei Orsi Bianchi. Het zijn 2 pups, een reu en een teef: Biondo en Boeska (1412017/18). Barbara van ’t Brummenböske krijgt op 16-12-1985 haar derde nestje van wederom Altino van ’t Brummenböske. 8 pups dit keer (3 reuen en 5 teven): Casal, Capo en Celano en Caya, Cleopatra, Chava, Cane en Cindy (1446112 t/m 1446119) dei Orsi Bianchi.
Er worden 2 reuen en 1 teef geïmporteerd uit Italië, die ondanks een aantal pogingen geen bijdrage aan de fokkerij leveren. Odd di Jacopone da Todi (1375458/Loi GI 6809, gefokt door Franco Simoni, Donal dei Giorgine x Madama di Jacopone da Todi, geb: 24-11-1984). Don delle Grandes Murailles (1460429/Loi GI7078, Ghigo x Donnabella delle Grandes Murailles, geb: 23-04-1985). Als fokker wordt ene S.F. Casc vermeld. Dezelfde fokker staat ook bij Salviatella delle Grandes Murailles (1460381/Loi GI7073, Darfo delle Grandes Murailles x Selvatella delle Grandes Murailles, geb.: 10-03-1985).

In 1986 is er slechts 1 nestje, het C-nest van Van de Kraakse Hut. Het is een herhalingscombinatie van het een half jaar eerder geboren B-nest. 5 pups dit keer (4 reuen en 1 teef) geboren op 27-01-1986: Chesterfield, Carlo, Casal en Cando en Camen-Gina (1451971 t/m 1451975).

Vervolgens worden er in 1987 wederom een paar honden geïmporteerd, 1 reu en 4 teven. Eletto delle Grandes Murailles (1563955/Loi GI7976) wordt 1 keer ingezet voor de fokkerij. Vader is Darfo delle Grandes Murailles, moeder is Isadora delle Grandes Murailles, geb: 20-01-1987 en gefokt door Franca Simondetti. Ook met Volpe delle Grandes Murailles (1536049/Loi GI 7599, Bagnoroselle delle Grandes Murailles x Verdiana, fokker F. Simondetti) wordt gefokt door J. Ouwerhand. Van de andere 3 teven wordt niets meer gehoord. Benny (1599755/Loi GI 88L709, Agheo del Macereto x Patty, geb: 15-07-1987, fokker: M. Casolt). Rocca delle Grandes Murailles (1599579/Loi GI 840, Bronzino delle Grandes Murailles x Saba delle Grandes Murailles, geb: 12-10-1987). En Rondine di Jacopona da Todi (1512139/Loi GI 7704, Panino di Jacopona da Todi x Oliva di Jacopona da Todi, F: F. Simoni, geb: 10-08-1986). Op 26-05-1987 wordt het 2de nestje bij K. Brakke geboren; hij gebruikt dezelfde vader-dochter combinatie als bij het eerste nest: Gransasso Ascoli Pelino en Asti v.d. Spoorlaan. Er worden 10 pups, 8 reuen en 2 teven geboren: Sky , Bianco, Balbo, Luca, Milo, Caesar en Basco en Lara en Asta (1540582 t/m 1540590). Er wordt in het stamboek geen kennelnaam vermeld, maar later staat Van Kerkenland op zijn naam.

1988 levert 2 nesten op. Van de Kraakse Hut van J. Ouwerkerk fokt op 15-07-1988 zijn D-nest uit Zolfo delle Grande Murailles en Volpe delle Grandes Murailles. 7 pups worden er geboren, 6 reuen en 1 teef: Donar, Dorso, Destro, Dassai, Dandy-Shadow en Dolce-Duca en Douschka (1621240 t/m 1621246). Vervelend is dat Volpe geröntgend wordt en HD+ bevonden. Dit komt ook zo op de stambomen te staan. Later wordt de beoordeling bijgesteld naar HD Tc en bij het volgende nest wordt dit ook in het stamboek vermeld. Het vertrouwen in de WK Hirschfeld stichting is met deze affaire danig geschaad. Het leidt ertoe dat het jarenlang is toegestaan honden die voor de fokkerij worden ingezet niet officieel, maar wel door de eigen dierenarts te laten beoordelen. Het andere nest is Van Kerkenland van Brakke.

Op 01-12-1988 wordt zijn derde nest geboren uit Eletto delle Grandes Murailles en nogmaals Asti v.d. Spoorlaan. 3 reuen en 4 teven: Gayro Tobieas, Ricardo Patrese, Igor Cellesofski en Emma-Pellina, Lara, Gina en Bianca Estella (1637700 t/m 1637706).

In 1989 zijn er alleen 2 importen: Vacanza della Capraia (G-2-1650367, Bronzino delle Grandes Murailles x Valentina della Capraia, geb: 04-03-1989, fokker A. Salmini). Ze wordt geïmporteerd door P. van Hooije, die er zijn kennel Van het Vlasdorp mee begint. En Anita delle Grandes Murailles (1700080, geboren op 17-03-1989, Argo x Quintana delle Grandes Murailles) wordt door J. Ouwerkerk geïmporteerd.

Het E-nest van Van de Kraakse Hut wordt geboren op 04-02-1990 uit dezelfde combinatie als het D-nest: Zolfo x Volpe delle Grandes Murailles. Slechts 2 pups: Elgar en Elina (1688311/12). Er is 1 import door R. Sluis uit Haarlem, Meteora (G-2-1700705, geb. 03-04-1990, Incantesimo della Barbaresca x Alba (Loi GI89L9846), fokker is Pierluigi Giuopponi uit Ponteranica.

De jaren 90.  
In 1991 wordt er door J. Schat uit Ulft een teef uit Engeland geïmporteerd, Organa Snow Princess (1725420, geboren 01-02-1991). Vader is de in Engelstalige landen vermaarde Sonymer Kynos (13 dekkingen en 89 pups), moeder is Princess Claudia. Door B. M. Kok-ter Borg wordt Spadino, geboren 25-06-1991, (G-1-1750396) geïmporteerd. Vader is Aro, moeder is Zara. Er is een kleine opleving te zien qua nesten; 3 nesten met in totaal 22 pups. Het grootste aantal qua nesten in ieder geval sinds 1985, maar eigenlijk sinds 1982 toen er eveneens 3 nesten met in totaal 25 pups geboren werden.
Brakke fokt met Ema-Pelina van Kerkenland op 02-05-1991 een nestje met 8 pups, 2 reuen en 6 teven: Astor en Maico en Jaga, Aiuto, Romani-Gianne, Astra, Aura en Asita-Estralita. Vader is Destro van de Kraakse Hut. En Van Hooije fokt op 21-10-1991 zijn eerste nestje met Vacanza della Capraia. Vader van de 7 pups (3 reuen, 4 teven) is Bianco (2de nest van Kerkenland): Bayca, Emir en Izzy en Silca, Carmen, Sita, Sonja. 
En van de Kraakse Hut heeft op 18-12-1991 een nestje van wederom Zolfo en Volpe delle Grandes Murailles. 7 pups (4 reuen en 3 teven): Fuoco, Fido, Fruubke en Falco en Floor, Farrah en Freya (1801277 t/m 1801283). Dit nest maakt Zolfo lange tijd tot de meest gebruikte reu in Nederland, met in totaal 5 dekkingen en 23 nakomelingen. Op de voet gevolgd door Gransasso Ascoli Pelino en Altino v. ’t Brummenböske met beide 4 dekkingen, maar wel 30 nakomelingen. Bij de dames is het Asti van de Spoorlaan met 3 nesten en 26 pups, gevolgd door Barbara v. ’t Brummenböske met 3 nesten en 25 pups die lange tijd de lijst aanvoeren. Het zal duren tot 2007 en 2009 eerdat hier verandering in komt.

Pas in 1993 worden 4 honden geïmporteerd. Een teef uit Italië, Erbacedrina di Selvaspina, geboren 01-05-1993 (1900564), vader is Baccano, moeder is Tintarella di Luna di Selvaspina van Anna Albrigo vormt het begin van de Parcodaini-kennel. Een reu en een teef uit België, Rai dei Tratturi (1950010) en Ragia dei Tratturi (1900967), geboren 15-10-1993, Vinset x Maremma Tebe van Rudy Volders. Uit Australië wordt door J. Schat Maremmalee Soloshades (1900862) geïmporteerd, geboren 21-03-1994, Lurgenglare Ciro x Lurgens Barissa. Er zijn dit jaar geen nesten.

In 1994 is het 2de nestje van Van het Vlasdorp. Op 14-06-1994 worden 7 pups (3 reuen en 4 teven) geboren uit dezelfde combinatie als het eerste nest: Bianco (van Kerkenland) en Vacanza della Capraia: Damiano, Saphir en Boy Fortunato en Chicha Oreade, Milan, Donna en Ciara (1948064 t/m 1948070). Ook wordt op 30-05-1994 het eerste en enige nestje van R. Sluis geboren. 4 pups (1 reu, 3 tegen) uit de combinatie Maremma Trionfo en Meteora: Milo en Milana, Marina en Mira (1953168 t/m 1953171)
Geïmporteerd worden 4 honden: Quadrifoglia (1999367) geboren 13-05-1994, Ercole x Europa di Nivenus, en Regina (1999677) geboren 15-05-1994, Bravo x Evelina di Casa Morchio, door A. Jansen resp. haar zoon.
Amaranto di Selvaspina (1999368) geboren 24-07-1994, Gattopardo di Selvaspina x Serenissima di Selvaspina door Vermeulen/Jagtenberg. En Ultimo (1999795) geboren 15-11-1994, Pulcinella di Selvaspina x Caterina delle Grandes Murailles door Van Hooije. In dit jaar zijn eindelijk ook weer eens wat Nederlandse Kampioenschaptitels te vergeven, weliswaar allemaal voor buitenlandse honden: Maremma Trionfo, Acquamarina di Selvaspina en Maremma Tebe.

In 1995 is het Margherita di Selvaspina die zich Nederlands Kampioen mag noemen. Het eerste nestje van J. Schat onder de kennelnaam v. Snowprincess Bimba wordt op 11-03-1995 geboren uit Igor, een in Duitsland woonachtige reu en Organa Snowprincess: Alias Arras, Alias Tobar, Alias Merlin, Alias Grappa, Alias Benja. 5 pups, 3 reuen en 2 teven (1986475 t/m 1986479). Verder wordt Vesto-Eros del Monte Dragnone geïmporteerd (2125017) geboren 03-06-1995, Pulcinella di Selvaspina x Europa di Nivenus. Tesoro dei Tratturi (2050079) en Teramo dei Tratturi (2050546), geboren 22-05-1995, Girodivalzer x Quillaya dei Tratturi. En nog een teef Marigot (2050331) geboren 2-01-1995, vader eveneens Pulcinella di Selvaspina en moeder is Babette.

Op 30-04-1996 wordt het eerste Parcodaini-nestje geboren uit de beide uit Italië geïmporteerde honden Amaranto en Erbacedrina di Selvaspina. 8 pups (3 reuen en 5 teven): Daino, Denso en Destreggiarsi en Donzella, Driada, Damigella en Dolcessa (2063822 t/m 2063828).
Ook het eerste nestje van de zoon van A. Jansen, S. Heijmann, die onder de vertaling van het brembos di Boschetto di Ginestre een kennelnaam heeft, wordt geboren op 11-09-1996 uit de combinatie Tesoro dei Tratturi en Regina. 7 pups (2 reuen en 5 teven): Amico en Altino en Aura, Astra, Amithaba, Aquila en Anagni (2096562 t/m 2096568).
A. Jansen heeft na 15 jaar het E-nest v. ’t Brummenböske, van de door haar geïmporteerde teef Quadrifoglia met Tesoro dei Tratturi. Er worden op 11-12-1996 8 pups geboren (4 reuen en 4 teven): Ercole Elmas, Ezra, Eburneo Luca, Emilio Laban en Ella Chiara, Elana delle Gregge, Egida en Estella Wanda (2106292 t/m 2106299).

Vicenza dei Tratturi (2175880) wordt in 1997 door R. Luytema geïmporteerd uit België; geboren 06-04-1997, Ercole x Quillaya dei Tratturi. Ook Divina di Nivenus (2175778), geboren 25-10-1997, Brivido x Engj di Nivenus wordt in dat jaar geïmporteerd. Een herhalingscombinatie van Amaranto en Erbacedrina di Selvaspina zorgt op 13-10-1997 voor het tweede nestje van Parcodaini. 6 pups (3 reuen en 3 teven) Eletto, Eburneo, Estasiarsi en Esultanza, Egida en Effervescenza (2160720 t/m 2160725).

1998 is een rustig jaar; er wordt er een teef uit Duitsland geïmporteerd, Stedinger Salza (2375320), geb. 30-06-1998, uit een combinatie Maramao x Carlotta dei Ronchi. 
Di Boschetto di Ginestre heeft het tweede nestje uit een herhalingscombinatie. 8 pups (3 reuen en 5 teven) worden op 28-01-1999 geboren: Barone, Baccio en Billy en Bucolica, Buriana, Bucaneve, Brenda en Baia (2226969 t/m 2226976).

De nieuwe eeuw: 2000 en verder.
De nieuwe eeuw zo zou men kunnen zeggen, staat in ieder geval de eerste vijf jaar meer in het teken van nesten van 'gelegenheidsfokkers'; mensen die een teef hebben en ook een keer een nest willen fokken, dan wel plannen hebben, maar die niet tot uitvoer weten te brengen. Pas in 2006 en nog weer een aantal jaren later in 2008 zijn er twee fokkers die het grondiger lijken aan te pakken en onder een kennelnaam gaan fokken.

In 2000 worden op 16 april 2 pups geboren, 1 reu en 1 teef, uit Ciclone delle Vergherie, een in België woonachtige import, en Egida Parcodaini; Faccetta di Furfante en Favorita Fervorosa (2295211/12). 
M. Dings heeft op 6 mei van dat jaar een nestje met Damigella Parcodaini. Vader is eveneens Ciclone. 6 pups (4 reuen en 2 teven): Miska, Luca, Marco en Sisco en Esrijn en Scooby (2295213 t/m 2295218). 

R. Luytema heeft op 05-03-2001 een nestje met Vicenza dei Tratturi. Vader is haar halfbroer, Teramo. Er worden 2 pups geboren, 1 reu en 1 teef: Arturo en Allegria (2344230/31). 
Egida Parcodaini heeft haar tweede nestje op 12 oktober van dat jaar. Dit keer 4 pups (1 reu en 3 teven) van Artu, een Italiaanse reu: Giretto al Luna Piena en Gelsomina, Gioiella dall’Olanda en Goccia di Raggi Solare (2371558 t/m 2371561).
Er worden 2 uit België geïmporteerde teven geregistreerd, Altura (2350717) en Aquila (2375123) geboren 19-03-2001, uit Vasco dei Tratturi en Esultanza Parcodaini. Er worden ook 2 reuen uit Italië geïmporteerd: Re di Cuori di Selvaspina (2375125), geboren 23-06-2001, Merlino di Selvaspina x Rugiada di Selvaspina, en Maramaldo di Selvaspina (2375124), geb.: 13-08-2001, Rondo Veniziano di Selvaspina x Marinella di Selvaspina. De laatste drie overigens allemaal door P. van der Linden, die een aantal jaren later met de honden naar Spanje verhuist, waar Aquila in ieder geval 1 nest krijgt. 

R. Reuzel heeft op 12-08-2002 een nest met de uit Duitsland afkomstige Stedinger Salza. 5 pups (1 reu en 4 teven) uit een combinatie met Ius di Jacopone da Todi, een in Duitsland geimporteerde reu uit Italië: Zeus en Quinza, Kuzco, Kyra en Perle (2416293 t/m 2416296).
Uit Italië wordt door J. Schat Pallina (G-1-2442015) geïmporteerd, geb. 28-07-2002, uit Gennarino en Brina.

In 2003 zijn er 2 importen uit Finland te melden. Een reu en een teef, geboren op 18 mei uit de combinatie Helgborg Asso en Bellina: Cyra en Ceasar, die later met zijn baasjes naar Zweden emigreert. En 2 importen uit Italië, Quintano (2509312) en zijn zus Querida ( 2530969) geb. 07-09-2003 uit Cafiero di Lucus Angitiae en Edelweiss.

In 2004 is er 1 nestje, het I-nest van Parcodaini uit Leone, een Italiaanse import reu in Duitsland en Goccia di Raggi Solare. 8 pups (6 reuen en 2 teven) worden op 23 februari geboren; Iacinto, Il Lago d’Iseo, Il Guardiano Impavido, Irsuto en Ireos en Iride en Ira Incantata (2495071 t/m 2495078).
Er zijn 3 importen uit Italië van fokker Gabriella Adanti: twee zusjes, geboren 29 maart 2004 uit Omero della Rossera en Edelweiss; Tammuriata Nera en Tosca (2548300) die na ruim een jaar wordt ingeslapen en Sbarazzino, G-2-2557935, eig. A. Jansen, geboren 1 maart 2004 uit Ispido en Leuco.

In 2005 wordt er 1 reu geïmporteerd uit Italië: Rosco dell'Antico Traturro (2592681) geb. 30-05-2005, Spaccone x Irpina, fokker A. Molinelli, waarvan de eigenaar een aantal jaren later naar België verhuist, en 1 uit Duitsland, Stedinger Zingaro (2595123), geb. 19-06-2005, Bacicche x kleindochter Lucrezia.
Ook worden uit Italië 3 teven geïmporteerd: Neve (2608956, geb. 23-09-2005, Mose' dei Giunoni x Fenice, fokker Gianni Lombardini, wordt voor het tweede levensjaar ingeslapen), Inouk degli Elmi (2619072, geb. 24-08-2005, Donchisciotte degli Elmi x Tabata degli Elmi) en Misty degli Elmi (2619071, geb. 07-11-2005, Filipe degli Elmi x Onda degli Elmi) beide gefokt door P. Colosimo worden binnen 2 jaar herplaatst en Inouk krijgt vrij kort daarna op haar nieuwe adres een nest van 8 pups met als vader een kruising Maremmano x jachthond.
Op 27 oktober worden 10 pups geboren van Quintano en Goccia di Raggi Solare Parcodaini, 7 reuen en 3 teven; Lamborghini, Lazio, Licantropettino, Lieto, Liocorno, Lucifero en Lupino en Lacchiarella, Lavanda en Lucciola (2582055 t/m 2582064).

In 2006 worden er 2 reeds geïmporteerde teefjes geregistreerd. Roma (2594802) import Italië, geb. 08-11-2003 van Turco x Gertrude.  En een import uit België, Civitella (2618353) geb. 05-08-2003 van VestoEros x Esultanza Parcodaini. Zij zal later voor het eerste nest zorgen van kennel Il Grandi Bianchi van Petra van Mil. Ook haar halfbroer Allupare (geb. 19-03-2001, Vasco dei Tratturi x Esultanza Parcodaini) wordt alsnog ingeschreven.
Tevens worden er door X. van Praag een reu en een teef uit Duitsland geïmporteerd; Stedinger Yogi (2631266, geb. 06-02-2005 uit Maramao x Motte dell'Antica Stirpe en Stedinger Zsa Zsa (2631265), de broer van Stedinger Zingaro), die in in 2007 voor een nest zullen zorgen. 
Op 26 maart wordt een nest van 10 pups (7/3) geboren van Quintano x Ira Incantata Parcodaini; de reuen zijn Mago Maremmo, Malandrino Maremmano, Marem'Maggiociondolo, Maremmano Magari, Maremmano Maliardo, Maremmano Moreno en Merletto Maremmano, de teefjes heten Mandragola Maremmana, Marea della Maremma en Meraviglia Maremmana (2601936 - 2601945). 
Op 30 april wordt het eerste nestje geboren van een nieuwe fokker R. A. E. Versteeg, die kiest voor een Finse kennelnaam: Valkoinen-Valiot, wat zoveel als 'wit' en 'kampioen' betekent. 9 pups (4/5) van Stedinger Umago en Helgborg Cyra: Aias, Achilles, Azrael en Anjou en Aphrodite, Alexia, Atalanta, Athene en Aglaia (2606847 t/m 2606855)

In 2007 worden 3 reuen geïmporteerd: 
Golia (2685590), geb. 22-03-2007 (Montiano del Melarancio x Bella) gefokt door Pilvo Coppo,
Aristotele del  Piangrande (2711933), geb. 13-05-2007 (Zen del Piangrande x Melissa dei Giunoni) gefokt door G. Adanti en
Odin dell'Antico Tratturo (2731908) geboren dezelfde dag, gefokt door A. Molinelli uit de combinatie (Pompeo x Irpina). Alle 3 de importen worden niet alleen geröntgend, maar de eigenaren nemen ook de moeite om de benodigde showkwalificaties te halen, zodat er eindelijk eens een aantal Nederlandse reuen zijn, die voldoen  aan de eisen (naast de reeds gekwalificeerde Stedinger Zingaro, Sbarazzino en Quintano).
Op 22 augustus wordt het tweede nest van Ira Incantata Parcodaini geboren. Een nest van 11 pups (5/6). Vader is dezelfde als het eerste nest, Quintano. Nebbiolo, Nastro Azzurro, Nibbio, Notevole en Nobelio en Non posso stare senza te, Nebbiolina, Ninfea, Norcia, Nandina en Nicandra (2669238 t/m 2669248). 
Bijna een maand later wordt op 18 september eveneens een nest van 11 pups (2/9) geboren. Ouders zijn de eerder geïmporteerde Stedinger Yogi en Zsazsa (fokker Van Praag); Storm, en Simao en Silva, Sora, Susa, Sirna, Serra, Sanna, Savena, Sally en Sun (2672071 t/m 2672081).

Op 11 april 2008 wordt het tweede nestje van Valkoinen-Valiot geboren. Dit keer 1 teefje uit Stedinger Zingaro en Helgborg Cyra: Bajoura-Benji (2699051).
Op 6 juli 2008 wordt bij Parcodaini een nestje van 5 pups geboren (3/2) van Zen del Piangrande en Goccia di Raggi Solare Parcodaini: Orvieto, Orsetto, Oleastro en Occhiata di Sole en Orieta (2711610 t/m 2711614).
Eind november worden nog 2 pups, een reu en een teef, uit Italië geïmporteerd: Scirocco en Sarah Brown del Piangrande, geboren 1 oktober 2008 van MarcoAurelio en Leucò. 

2009 zal tot dusver de geschiedenis ingaan als 'topjaar': 4 nesten met totaal 30 puppen zijn aantallen die nog niet eerder voorkwamen bij de Maremma in Nederland. Het jaar begint met een nieuwe fokker die op 7 februari een nest van 5 (2/3) pups heeft: Petra van Mil heeft onder kennelnaam Il Grandi Bianchi haar eerste nest met de in België gefokte Civitella. Vader van de pups is Quintano. Als pupnamen kiest zij een bepaald thema, wat resulteert in Figlio di Dio en I Testi Sacri voor de reuen en Figlie di Maria, Un Essere Divino en Giustizia Divina voor de teven! (respectievelijk: Zoon van God, De Heilige Geschriften, Dochters van Maria, Een Goddelijk Wezen en Goddelijke Gerechtigheid) (2737089 t/m 2737093).
Valkoinen-Valiot zorgt voor meer dan de helft van de dit jaar geboren pups. Het derde nest van Helgborg Cyra wordt op 11 juni geboren, 7 (4/3) pups, vader is Golia: Calisto, Cadmilos, Ceasar, Charis en Chrysanthe, Caligenia en Charissa (2752668 t/m 2752674). Net een half jaar later wordt op 24 december het volgende Valkoinen-Valiotnest geboren, 10 (2/8) pups uit de combinatie Silva en wederom Golia: Dionysus en Damianos voor de reuen en voor de teven Diantha, Dympfna, Dara, Dominique, Daesha, Delphina, Dharmapala en Diana (2776519 t/m 2776528).
Parcodaini heeft zijn 10de nest sinds het begin in 1996, op 30 augustus een nest van 4/4 pups  van Ira Incantata en Aristotele del Piangrande: Pallisandro, Principe Azzurro, Pensiero Stupendo, Piangrande en Più Bella Cosa Non C’è, Parla Con Me, Perlina en Porta Fortuna (2762097 t/m 2762105)
En er zijn 3 Italiaanse importen te melden: de zusjes Arìa en Avella dell'Antica Stirpe, geboren 13 april 2009 van Aspro dell'Arintha en Nausicaa dell'Antica Stirpe en een Melarancio teefje Silvia, geboren 19-9-2009 van Brivido en Salvia del Melarancio.

In 2010 is 1 nestje met slechts 3 pupjes van Aristotele del Piangrande met Non Posso Stare Senza Te Parcodaini: Raggio di Speranza, Rubacuori en Resta in Mente per Sempre
(2818968 t/m 2818970). Er zijn geen importen.

In 2011 eveneens slechts 1 nest, dit keer met 11 pups. Vader is Golia, moeder Silva:  Valkoinen-Valiot Erasmus, Eugenius, Eros, Endymion, Emmo, Eoghan, Everisto, Elmira, Ekaterini, Eudia en Ezra (2829956 t/m 2829966).
Dit jaar wel een paar importen, DonGiovanniTransumente (2906202) (Pascione dell'Antico Tratturo x Alice di Lucus Angitiae) wordt samen met z'n zus DonnaFelicita' (2874871) naar Nederland gehaald. Kort daarna gevolgd door FilosofiaTransumante (2896278) die samen met haar moeder Carlotta (2908709) wordt geïmporteerd.

bijgewerkt tot en met januari 2012Home | Contact | Copyrightdesign: Template Shaker
Copyright © 2023, Parcodaini. All rights reserved